แกะปรัชญา Sustainability ธุรกิจสไตล์ Hailey Bieber
เขียนโดย ยิ้มเก่ง
วันที่ 19.07.2022
 

 

 

“Mindful Skincare” หนึ่งในปรัชญา ฉบับ Rhode บิวตี้แบรนด์ของ Hailey Bieber นางแบบชาวอเมริกันวัย 25 ปี

ในที่นี้หมายถึง ความตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ทุกตัวให้ออกมาดีที่สุด ซึ่งเธอได้เผยแพร่มันไว้ใน Rhode Value ที่มีแกนหลักสำคัญของกลยุทธ์มาจากคำว่า Sustainability
 

Sustainability คือ “การทำธุรกิจแบบสร้างสรรค์อย่างมีจริยธรรม” มีความมุ่งมั่นหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประมาณว่า ยุติหรือลดการทำบางอย่างลง เพื่อ “สังคมที่ดีกว่า” และ “สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” เพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่และยั่งยืนในระยะยาวไปพร้อมๆ กัน 

 
ซึ่งปัจจุบัน Sustainability กำลังเป็น “เทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจ” โดยเฉพาะ “กลุ่มผู้บริโภครักษ์โลก” ที่เต็มใจจ่ายให้กับแบรนด์ที่ตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน
 
 

(Photo credit: rhodeskin.com/)

 

 

แล้ว Rhode นำแนวคิด Sustainability มาใช้อย่างไร?

1 Upcycled + Recyclable Packaging ความตั้งใจในการลดการใช้ทรัพยากรใหม่

จากการใช้กระดาษ FSC-Certified และ PCR Materials ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกของแบรนด์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30% ในบางผลิตภัณฑ์
 
  • FSC หรือ Forest Stewardship Council คือ มาตรฐานสูงสุดระดับสากลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ยืนยันได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่รับฉลากผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องครบห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งการผลิตและการแปรรูปที่ตรวจสอบแหล่งที่มาได้
 
  • PCR หรือ Post-consumer Rycycled Resin (PCR) คือ การแปรรูปพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ซึ่ง PCR มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยกว่าพลาสติกทั่วไปถึง 25% และลดการใช้เม็ดพลาสติกได้ถึง 20-60% 
 

2 Vegan + Cruelty Free ผลิตภัณฑ์ดีทั้งกับผิวและดีกับสัตว์โลก

  • Vegan คือ สัญลักษณ์ที่ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์แต่อย่างใด
  • Cruelty Free คือ สัญลักษณ์ที่บอกถึงการไม่ทำการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งส่วนมากจะใช้การทดลองเพื่อหา Real Results กับอาสาสมัครแทน
 

(Photo credit: rhodeskin.com/)

 

สรุปหลักการคิด Sustainability จากแบรนด์ Rhode ได้ว่า..

หากคุณอยากจะเรียกตัวเองว่าเป็น Sustainability Business ได้นั้น คุณต้องมี Common Mindset ของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น “การจัดการที่ดี” ตั้งแต่ Resource ทรัพยากรที่คุณใช้หรือเคยใช้ ไม่ให้กระทบต่อส่วนรวม ซึ่งที่เรากล่าวไปทั้งหมดต้อง “มีความโปร่งใส” ตรวจสอบได้จริงตามข้อกฎหมาย ที่สำคัญต้องไม่ลืมเรื่อง “การสร้างความเข้าใจกับ Internal” กระจายความรู้ และปลูกฝัง Mindset เรื่องความยั่งยืนภายในองค์กร แล้วหากคุณมี Partner ก็ควรที่จะสร้าง Framework ในการทำงานและสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมกัน
 

“เพราะวิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคต คือ การสร้างมันขึ้นมา” (Peter Drucker)

 
เราเองก็มีความเชื่อมากๆ ว่า ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ เพียงเริ่มช่วยกันเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยวันนี้...
 
 
 
Back
Share