Sustainable Business วิธีทำธุรกิจให้ชนะใจผู้บริโภคแบบ Forever Better
เขียนโดย ยิ้มเก่ง
วันที่ 01.07.2022
 
 
 

นี่มันยุคของ Sustainable Business หรือธุรกิจสีเขียว?

เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลกที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะ “ให้มากกว่าโอกาสทำเงิน” แต่กลับคืนกำไรให้โลกและสิ่งแวดล้อมโตไปพร้อมกัน เพื่อสร้าง “ธุรกิจที่ยั่งยืน” และมั่นคงในระยะยาว จึงเป็นที่มาว่าในปัจจุบัน Green Business ถูกจับตามองจากผู้บริโภคและนักลงทุนมากเป็นพิเศษ
 
 

อะไรคือ Sustainable Business?

คือ การที่องค์กรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำดีต่อโลกในระยะยาว โดยทั่วไปแล้วความยั่งยืนในรูปแบบของการทำธุรกิจ มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มและลดปัจจัย 2 ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางพลังงานและน้ำ
2) ผลกระทบของธุรกิจต่อผู้คนและสังคม (สอดคล้องกับผลกำไรโดยตรง) เช่น ความสามารถในการบริหารงานขององค์กร ความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงัก และความเหลื่อมล้ำในองค์กรหรือการศึกษา เป็นต้น
 
ว่าด้วยแนวคิดความยั่งยืนของธุรกิจ นั่นก็คือ “การออกแบบ Long-term Business Plan ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม” เพื่อให้แน่ใจว่ากำไรในระยะสั้นจะไม่กลายเป็นหนี้สินในระยะยาวนั่นเอง ()
 
“เพราะเมื่อไหร่ที่ทุกธุรกิจรับผิดชอบแค่ 1 ปัญหา ก็จะช่วยกันลดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมได้”
 
 

Step ของกลยุทธ์ Sustainable Business 

เริ่มจากการกำหนดปัญหาและตั้งเป้าหมาย (Mission) จาก Who, What, When, Where และ Why
ต่อเนื่องด้วย “การเป็นไฟนำทาง” ถ่ายทอด Mission ของตัวเองออกมาให้มีประสิทธิภาพที่สุด บอกให้โลกรู้ว่า “ทำไมคุณถึงทำสิ่งที่คุณทำอยู่!” 
 
ทั้งนี้อย่าลืมว่า ... ไม่ใช่ว่าทุกอุตสาหกรรมจะทำเหมือนกันได้ แต่ละองค์กรจำเป็นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 
 

ตัวอย่างที่อธิบายความเป็น Sustainable Business ได้ชัดเจนที่สุด นำไปปรับใช้ได้ดี!

  • การใช้วัสดุที่ปลอดสารพิษ หรือเป็น Sustainable materials
  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอนฯ โดยการปรับ Supply chain ให้ Eco-friendly
  • การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดเป็นโครงสร้างพลังงานพื้นฐาน
  • การสนับสนุนความแตกต่าง เช่น การเปิดรับ LGBT+ การให้ทุนการศึกษาเยาวชนตามชุมชนหรือท้องถิ่น
  • การลดขยะ (Waste Reduction)
  • การทำ Product Life cycle
 
จำง่ายๆ ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คือ “การกระทำบางสิ่งให้ตอบสนองกับความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัย เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนรุ่นต่อๆ ไป”
 
 

สรุปข้อดีของ Sustainable Business 

นอกจากเรื่องของ “กำไรที่มั่นคง” ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้ว สิ่งที่ธุรกิจจะได้ตามมา คือ “จุดยืน” และ Brand Value ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นในการรับรู้ของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยเปลี่ยนโลกให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
Back
Share