“ยิ่งเก็บข้อมูลลูกค้าได้มากเท่าไหร่ ยิ่งรู้ใจลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น”

 

ระบบ CRM ของ smileSME ช่วยอะไรคุณได้บ้าง
1
PAYMENT
 • รวบรวมข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า
 • กระเป๋าที่จัดเก็บสิทธิประโยชน์ของลูกค้ารายบุคคล
 • การเป็นสมาชิกกับระบบสะสมแต้ม เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ส่วนลดและบัตรกำนัลต่างๆ
2
CUSTOMER INSIGHT
 • จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อมัดใจลูกค้าประจำ
 • ค่าประมาณรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งตลอดการเป็นลูกค้า (LTV)
 • รู้ว่าลูกค้า"ชอบอะไร หรือ ไม่ชอบอะไร"
3
BUSINESS INSIGHT
 • เก็บและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เช่น อายุ เพศ เป็นต้น
 • ดูภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดได้บน Dashboard ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • สรุปผลการรายงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด สามารถเรียกดูได้ตามวัน/ สัปดาห์/ เดือน/ ปี
 
4
4. CAMPAIGN MANAGEMENT
 • การสร้างแคมเปญที่ตรงใจลูกค้า
 • การประยุกต์ข้อเสนอให้เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • กระตุ้นยอดขายด้วยการทำโปรโมชั่นและการให้สิทธิพิเศษ
5
5. CALENDAR
 • บันทึกปฏิทินเกี่ยวกับบริษัทและลูกค้า
 • การแจ้งเตือนถึงวันเกิดของลูกค้าที่เป็นสมาชิก สู่การเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ
 • จัดระเบียบตารางนัดหมายและการจดโน๊ตในปฏิทิน
6
6. PROFILE
 • การจัดการข้อมูลพนักงาน
 • ความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดโดยสามารถกำหนดสิทธิผู้เข้าถึงข้อมูลได้
ภาพรวมของธุรกิจจะช่วยให้คุณวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
ความถี่ในการซื้อสินค้า
ฐานลูกค้าประจำ
การแลกคะแนนของลูกค้า
ทำไมต้องเลือกเรา smileSME ?
EASE OF USE

ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

All For You

เพิ่มยอดขายกับลูกค้าใหม่และ

รักษาฐานลูกค้าเก่าให้เหนียวแน่น

Understand Customer

เก็บข้อมูลลูกค้าครบทุกด้านเพื่อประโยชน์สูงสุด

Campaign

สร้างแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Business Analysis

Dashboard ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเชิงลึก

SMART Reports

ครบทุกผลการรายงานตามความต้องการ

OTHER PRODUCTS